Úřední deska

Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: od 20. 5. 2024 do 8. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy Perálec

Vyvěšeno: od 20. 5. 2024 do 17. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Mikroregion Litomyšlsko - Návrh závěrečného účtu na rok 2023 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: od 13. 5. 2024 do 31. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Mikroregion Maštale - Závěrečný účet za rok 2023 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: od 6. 5. 2024 do 31. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Přírodní památka Pivnice - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 6. 5. 2024 do 31. 7. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - hromadné předpisné seznamy

Vyvěšeno: od 29. 4. 2024 do 31. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Volby do Evropského parlamentu - Informace pro voliče, který se přestěhoval

Vyvěšeno: od 29. 4. 2024 do 9. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

VS Chrudim - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023

Vyvěšeno: od 29. 4. 2024 do 31. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Usnesení 2.24 ze dne 25. 4. 2024

Vyvěšeno: od 25. 4. 2024 do 25. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: od 15. 4. 2024 do 8. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Schválený rozpočet na rok 2024 v závazných ukazatelích

Vyvěšeno: od 15. 12. 2023 do 31. 12. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027

Vyvěšeno: od 15. 12. 2023 do 31. 12. 2027
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu na rok 2024 v závazných ukazatelích

Vyvěšeno: od 27. 11. 2023 do 30. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2027

Vyvěšeno: od 27. 11. 2023 do 30. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost