Poplatky

Vodné a stočné

Termín platby: 11/2023
Číslo účtu:
14224531/0100
Variabilní symbol:  číslo popisné

Výši poplatku vypočítá účetní obce na základě údaje z odečtu vodoměru.

Odvoz a likvidace odpadů

Termín platby: 06/2023
Číslo účtu: 14224531/0100
Variabilní symbol:  VS 1345 + čp. /například 134501
Poplatek: 700 Kč

Poplatek se platí za občana nebo nemovitost sloužící k rekreaci.

Psi

Termín platby: 06/2023
Číslo účtu: 14224531/0100
Variabilní symbol:  1341+čp./ například 134101
Poplatek: 50 Kč

Poplatek se platí za každého psa.

Termíny svozu odpadů

Odpady jsou sváženy pravidelně jednou za 14 dní v níže uvedených termínech a to zpravidla v brzkých ranních hodinách.

2023

Leden 4., 18.
Únor 1., 15.
Březen 1., 15., 29.
Duben 12., 26.
Květen 10., 24.
Červen 7., 21.
Červenec 5., 19.
Srpen 2., 16., 30.
Září 13., 27.
Říjen 11., 25.
Listopad 8., 22.
Prosinec 6., 20.

 

2024

Leden 3., 17., 31.
Únor 14., 28.
Březen 13., 27.
Duben 10., 24.
Květen 8., 22.
Červen 5., 19.
Červenec 3., 17., 31.
Srpen 14., 28.
Září 11., 25.
Říjen 9., 23.
Listopad 6., 20.
Prosinec 4., 18.