Dolany

Dolany jsou nejvzdálenější osadou ležící severovýchodně od obce Hluboká až za Střítěžskou roklí, severně od přírodní památky Pivnice.