Přírodní památka Pivnice

AKTUÁLNĚ JE PIVNICKÁ ROKLE UZAVŘENA Z DŮVODU NEBEZPEČNÝCH SESUVŮ PŮDY!

Mezi obcí Hluboká a Zderaz se nachází skalní rokle Pivnice. Ta leží jižně od osady Dolany a pokud se vydáte z Dolan směrem na Zderaz, půjdete přímo podél skalní rokle. Jedná se o hluboce zařízlou pískovcovou rokli, ve které je k nalezení také jeskyně.

Od 10. prosince 1998 se jedná o přírodní památku, která byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim.