Základní informace

Zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC HLUBOKÁ
Důvod a způsob založení povinného subjektu: SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení: 14224531/0100 KB
IČO: 00654639
DIČ: -
Místo a způsob, jak získat příslušné informace: V kanceláři obecního úřadu.
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená u rozhodnutí v odstavci odvolání.
Organizační složka Obce Hluboká: SDH Hluboká, SDH Střítež, Český svaz včelařů obec Hluboká

Složení zastupitelstva

Starosta: Václav Tměj
Místostarosta: Ing. Ondřej Cepl
Předseda komise stavební: Josef Lorenc ml.
Předseda finančního výboru: Lukáš Sodomka
Předseda kontrolního výboru: Jaroslav Bureš
Člen zastupitelstva: Lukáš Vodička
Člen zastupitelstva: Ondřej Brůna
Člen zastupitelstva: Jaroslav Sejkora
Člen zastupitelstva: Jiří Nádvorník

Další informace

Účetní: Ing. Miroslava Břeňová

Schválený rozpočet obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet a rozpočtová opatření jsou v úplném znění v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Hluboká.